Etsin Naista - 1startsite

NAINEN ETSII MIESTA SEKSIA

Kun teorian naisten seksuaalisesta vallasta purkaa tällä tavoin, myös sen suosio asettuu tiettyyn historialliseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin. Mitä pitäisi tapahtua, jotta naisten seksuaalinen valta loppuisi? Teorian taustalla on kosketus naisista ja miehistä fundamentaalisesti erilaisina olentoina, joiden eroavaisuus tiivistyy erityisesti siihen, kuinka paljon ja millaista seksiä nämä erilaiset olennot haluavat. Toisaalta varakkuus ei enää takaa miehelle avioliittoa, eikä avioliitto enää takaa seksiä. Joillekin miehille uuteen tilanteeseen sopeutuminen lienee vaikeaa. Siksi on kiinnostavaa kysyä, miksi tämänkaltainen teoria, jossa naisten seksuaalisuus näyttäytyy sorron ja epäoikeudenmukaisuuden selittäjänä, saa vastakaikua juuri tässä historiallisessa tilanteessa.


Nainen Etsii Miesta Seksia-9928

Video: Seksi on miestä - Ja naista - VäkevämpääSamalla teorian maalailemat yhteiskunnalliset eriarvoisuudet poistuisivat. Toisaalta varakkuus ei enää takaa miehelle avioliittoa, eikä avioliitto enää takaa seksiä. Yhtäältä on varmasti kyse siitä, että erillinen toimijat lukevat samoja tekstejä ja ovat yhteyksissä keskenään. Tämä tarkoittaisi käytännössä miesten valtaa naisten seksuaalisuuden yli. Miehillä on voimakas hellittämättömyys, mutta naisten tarjoamaa seksiä ei ole riittävästi. Eriarvoisuus ei siis ole sitä, että naisilla ja miehillä olisi erilaiset oikeudet omaan ruumiiseensa tai että jommankumman valintoja säädeltäisiin ulkoapäin. Jos taas oletetaan, kuten crush. En toki ollenkaan halua vähätellä sitä kurjuutta tai kipua, joka usein liittyy etuoikeuksista luopumiseen — tärkeää olisi kuitenkin havaita, että vaikka kokemus on liikuttava kyse ei kuitenkaan ole epäoikeudenmukaisuudesta vaan päinvastoin oikeudenmukaisuuden toteutumisesta. Anders Behring Breivikin manifestista: Naisten seksuaalisen vallan teoriaa kannattavat henkilöt vaikka esittävät hyvin vähän ehdotuksia, joista kävisi selville miten tilanne heidän mielestään paranisi. Tässä mielessä feminismi siis on tarkoittanut naisten itsemääräämisoikeuden kasvua. Konkreettinen esimerkki tapahtuneesta muutoksesta on aviopuolisoiden välillä tapahtuneen raiskauksen kriminalisointi.


/.../


58, 59, 60, 61, 62, 63, 64


Comments:


23.07.2017 : 18:37 Akinobei:

Ich tue Abbitte, es kommt mir nicht heran. Wer noch, was vorsagen kann?

© Kaikki oikeudet pidätetään - 1startsite.eu

Developed by Erkki Koskinen